Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları

SATICI: Digital Trade Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık Ve Turizm Ticaret A.Ş.

Adres: Üniversite Mah. Sarıgül Sok. No:37/1 3.Kat/322 Avcılar/İSTANBUL

Telefon: 0(212) 6916426

E-Posta: iletisim@elbise.com

ALICI: Müşteri

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.elbise.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.elbise.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 - Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

Madde 4 - Mal veya Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....`a teslim edilecektir.

Madde 5 - Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 6 - Kapıda Ödeme Ücreti

Kapıda ödeme servisi kargo şirketi tarafından sağlanan bir ödeme seçeneğidir. Bu servis için kargo şirketi 5.90 TL tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde iade edilemez. Ürününüzü alırken ekstra bir ücret ödemek istemiyorsanız Kredi kartı ile güvenli ödeme seçeneğini seçerek ödemelerinizi güvenli bir şekilde hiçbir ekstra servis ücreti ödemeden yapabilirsiniz.

Madde 7 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

Madde 8 - Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 9 - Sözleşmeye Konu Olan Mal veya Hizmetin Özellikleri

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.elbise.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 10 - Mal veya Hizmetin Peşin Fiyatı

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 11 - Vadeli Fiyat

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 12 - Faiz

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30`dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

Madde 13 - Peşinat Tutarı

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 14 - Ödeme Planı

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 15 - Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.elbise.com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

Madde 16 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal ve Hizmetler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, abiye mal/hizmetler, tasarım mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (DVD, CD, vb), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit, vb) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

Madde 17 - Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 18 - Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRENCH--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrat d’utilisateur et de sécurité

Conditions d’Utilisation 

Entrer au site de web de Elbise.com ou bien utiliser une information quelconque sur le site de web de Elbise.com signifie que vous acceptez les termes et les dispositions suivantes. 

Elbise.com Digital Trade A.Ş. n’est responsable d’aucun dommage direct ou indirect qui peut découler en raison d’entrer à ce site de web, utiliser les informations du site ou le site et les autres données et programmes etc., la violation du contrat, la responsabilité déluctuelle ou bien à cause d’autres raisons. 

Elbise.com n’accepte aucune responsabilité sur la rupture de l’opération, l’erreur, la négligence, la rupture en raison de la violation du contrat, de responsabilité délictuelle, de négligence ou d’autres raisons. 

Elbise.com réserve le droit de changer sans préavis les informations présentées sur le site avec les conditions d’utilisation du site, de toutes sortes de service présentes sur l’extension de site et sur ce présent site, de réorganiser le site, et d’arrêter la diffusion. Les modifications entent en vigueur à l’instant de diffusion sur le site. Avec l’utilisation du site ou l’entrée au site, on juge comme acceptées ces modifications. Ces conditions sont valables aussi pour les autres pages de web dont on a données le lien. 

Elbise.com n’accepte aucune responsabilité à la suite de la violation du contrat, la responsabilité délictuelle, la négligence ou les autres raisons ; sur la rupture de l’opération, l’erreur, la négligence, la rupture, l’élimination, la perte, le retard de l’opération ou de la communication, le virus informatique, l’erreur de communication, le vol, la destruction ou l’entrée sans permission aux registres, leurs changements ou leurs utilisations. 

Ce présent site d’internet peut contenir un lien ou une référence aux autres sites d’internet qui ne sont sur le contrôle de Modanisa. Elbise.comn’est pas responsable des autres liens des contenus ou des portées de ces sites. 

Elbise.com est le propriétaire de tous les matériels (« Matériels ») y compris le modèle de travail, la méthode de travail, le système de vente appliqué, les logiciels informatiques, les données techniques présentées d’une manière lisible sur la machine ou la graphique, l’électronique, les textes, les démonstratifs, les icônes, les logos, le nom de domaine www.Elbise.com, la marque de Elbise.comet les autres marques, toutes sortes d’information et d’image sur le site d’internet, y compris la conception et l’aspect général de ce site, est le propriétaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle ou bien il est le propriétaire de licence et il sous la protection juridique. 

Aucun matériel se trouvant dans le site d’internet ne peut pas être modifié, copié, reproduit, traduit à une autre langue, diffusé de nouveau, téléchargé à un autre ordinateur, posté, transmis, présenté ou distribué, y compris son codage et son logiciel, sans montrer une ressource ou sans prendre l’autorisation préalablement. Une partie on l’ensemble du site d’internet ne peut pas être utilisé sans autorisation. Sinon, les actions contraires nécessiteront la responsabilité pénale et juridique. Tous les autres droits de Elbise.comnon déterminés explicitement ici sont réservés. 

Pour faire des achats sur Elbise.com, l’abonnement n’est pas nécessaire. Les personnes qui font des achats sur Elbise.com acceptent que ce soit un achat à fin d’utilisation individuelle et que cela n’a pas un but de revente. 

Elbise.com réserve le droit de l’autorisation de l’actualisation de cette page d’avertissement légal quand il veut. Principes de Confidentialité 


Cette déclaration comprend la politique de confidentialité de Elbise.com Digital Trade A.Ş. En visitant le site de web de Elbise.com, vous serez jugé comme accepté d’appliquer les conditions et les règles suivantes. 

Elbise.com demande de ses clients certaines informations individuelles pour augmenter la satisfaction clientèle et la qualité de service (nom, âge, domaine d’intérêt, e-poste etc.). Ces informations qui sont collectées aux serveurs de Elbise.comsont utilisées seulement au sein de Elbise.compour les travaux de « classification » des clients pour le non transmission d’e-poste non demandé et pour l’organisation des activités de promotion conformément aux profils des clients. Elbise.comne partage jamais avec les personnes tierces, ne les utilise aux fins commerciaux en aucune raison en dehors de l’activité et ne les vend jamais sans informer ou sans prendre l’autorisation du client en question. 

Elbise.com interprète en analysant les mouvements et les choix des visiteurs qu’il suit lors de l’utilisation du site en dehors des informations clientèles qu’il demande aux formes d’abonnement et aux adresses d’e-poste. Ces données statistiques qui ne contiennent des informations individuelles peuvent être partagées avec les collaborateurs de Elbise.compour faire vivre une expérience d’achat plus efficace et plus spécial pour nos clients. 

Les informations clientèles peuvent être partagées avec les autorités compétentes aux cas où il est responsable de donner une explication aux autorités compétentes conformément aux dispositions de règlementation obligatoire en vigueur et en cas de demande de ces informations dans le cadre de procédure par les autorités compétentes. C’est seulement le client qui peut atteindre à toutes les informations qu’il entre au système et de même c’est seulement le client qui peut modifier ces informations. Qu’une autre personne atteigne à ces information et qu’elle les modifie n’est pas possible. En cliquant au lien « Cliquer s’il vous plait si vous ne voulez pas être communiqué des annonces de campagne » se trouvant dans cet e-poste envoyé de Elbise.com ou bien en cliquant le lien « Je veux sortir de l’abonnement » dans la partie des « Informations d’Abonné » à la partie de « Mon Compte » sur le site, vous pouvez sortir facilement de la liste d’envoi d’e-poste. 

Vos informations de carte de crédit demandées à la page de paiement ne sont jamais enregistrées aux serveurs des sociétés lui servant ou de Elbise.com pour tenir au niveau supérieur la sécurité de nos clients précieux faisant des achats sur le site. Toutes les opérations de paiement ainsi réalisées sont assurées entre votre ordinateur et la banque sur l’interface de Elbise.com. 

Les visites faites sur Elbise.com et nos visualisations de publicité, les autres utilisations des services de publicité sont utilisées avec les cookies de tierce partie (exemple Cookie de Double Click) et les cookies de première partie (exemple Cookie de Google Analytique) par les prestataires de tierce partie y compris Google et de notre part pour établir le rapport de relation entre les interactions des services de publicité et les visualisations de cette publicité. 

Vous pouvez contacter Elbise.com sur les informations de communications suivantes : 

Elbise.com (Digital Trade A.Ş.) 

Adresse: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Entertech Teknokent Binası Ofis:322 Avcılar/İstanbul  

Téléphone: +90 850 888 3030 

E-mail: bilgi@elbise.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERMAN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fernabsatzvertrag

Durch den Zugriff oder die Nutzung dieser Webseite oder Mobil-Anwendungen, stimmen Sie zu das Sie die Nutzungsbedingungen (Die “Vereinbarung”) gelesen und verstanden haben und damit einverstanden sind. 

Digital Trade A.Ş. Übernimmt bei direkten oder indirekten Schäden wie Vertragsverletzung, Delikt, Fahrlässigkeit und aufgrund anderer Ursachen enstehenden Prozesunterbrechungen und Fehlern keine Verantwortung. Alle Änderungen treten in Kraft nach der Veröffentlichung auf der Webseite Oder der Mobil-Anwendung. Mit der Nutzung der Webseite oder dem Zugriff auf die Webseite Oder der Mobil-Anwendung gelten diese Änderungen als akzeptiert.Diese Bedingungen gelten auch für andere Webseiten, die mit der Seite verlinkt sind.

Elbise.com übernimmt keine Verantwortung aufgrund der Vertragsverletzung bei unerlaubter Handlung, Fehler, Löschung, Verlust, Kommunikationsverspätung, Computervirus, Kommunikationsfehlern, Diebstahl unbefugte Aufzeichnung.

Elbise.com kann Verbindungen oder Verweise auf anderen Webseiten nicht kontrollieren und übernimmt daher keine Verantwortung für die İnhalte dieser Webseiten.

Die Webseite, die Mobilanwendung das Design mit allen İnformationen einschließlich der Bilder, die Marke Elbise.com, www.Elbise.com,Name, Logo, Symbol, Demonstrative-, schriftliche-, elektronische-, grafische oder technische Datenzusammenstellung, Angewendete Computersoftware, Umsatzsystem, alle Materialien, einschlißlich Business-Methoden und zugelassene Modelle sind Eigentum von Digital Trade A.Ş. und sind geschützt durch die türkischen Gezetze. Alle Materialien auf dieser Webseite und der Mobil-Anwendung einschließlich Code der Software dürfen nicht verändert, kopiert, vervielfältigt in eine andere Sprache übersetzt, neuveröffentlicht und auf einen anderen Computer installiert werden.

Elbise.com hat zu jeder Zeit das Recht zur Aktualisierung der İnhalte dieser Haftungsausschluss-Seite und empfielt den Benutzer diese Seite regelmaeßig zu lesen.